Hållbarhetspolicy

Vi arbetar med ett kontinuerligt hållbarhetsarbete. Det är vårt sätt att bidra till en bättre och mer rättvis värld. Detta genom att minimera vår egen miljöpåverkan och aktivt välja ekologiska och Fairtrade-certifierade produkter. Vi tror på hållbarhet, och hoppas att du också gör det!

Hållbara produkter

För oss betyder hållbara produkter två saker, produkten i sig ska hålla för riktig användning, och den ska vara producerad på ett hållbart sätt. Därför levererar vi endast kvalitetsprodukter som är producerade på ett så hållbart sätt som möjligt.

Hållbar el

Ett medieföretag behöver självklart använda el för att bedriva sin verksamhet, därför gör vi vårt yttersta för att minimera vår energiförbrukning genom att välja energisnåla datorer och maskiner. Både kontor och serverhall drivs med grön el från vindkraft och är certifierad enligt RECS. RECS står för Renewable Energy Certificate System, och är ett världsomspännande samarbete som gör det möjligt att boka och göra anspråk på energi. El från vindkraft är förnybar och gör minimal påverkan på växthuseffekten och den biologiska mångfalden.

Hållbart kontor

Hållbarhet är något som genomsyrar hela vår organisation, så även vårt kontor. Här gör vi vad vi kan genom att till exempel ha energisnål tekniskutrustning, använda lågenergibelysning i form av LED-lampor, minimera utskrifter och använda miljömärkt papper. Självfallet är även vår fika hållbar, i form av ekologisk och Fairtrade-certifierat kaffe, te och choklad, och ekologisk fruktkorg efter säsong. Och givetvis källsorterar vi allt vårt avfall.

Fairtrade

Fairtrade är en är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. För oss är det en självklarhet att vi som både konsumenter och producenter ska verka för rättvisa villkor och därför väljer vi att till så stor del som möjligt använda oss av Fairtrade-certifierade produkter. Mer information om Fairtrade finns på deras hemsida, fairtrade.se.