Tips för en effektiv festivalentré

Tips för en effektiv festivalentré

Genom åren har vi lärt oss en hel del om hur ett effektivt entréområde organiserats, och här delar vi med oss av våra tips.

 • Välj ett bra biljettsystem och hårdvara, som är driftsäkert, snabbt och är byggt för att klara av den krävande festivalmiljön.
 • Dela upp entréområdet i olika sektioner:
  • Biljettkassa
  • Förköpskassa
  • Helpdesk
  • Entré
 • Använd köfållor för att hantera köerna, en kö till resp. underområde.
 • Märk tydligt upp de olika köerna och varje enskild station.
 • Avsätt personal till att vägleda besökarna till vilken kö de ska ställa sig i och att ha sina biljetter etc. redo.
 • Avsätt personal längst fram i köerna för att fördela besökarna till resp. enskild station.